English Camp je výukový program angličtiny s dlouholetou tradicí.
Poprvé se uskutečnil v roce 1998, od té doby je pořádán každý rok až doposud. Jedná se o týdenní intenzivní studium angličtiny, věnujeme se také sportu a umění.
Je to výborný způsob, jak zlepšit svou angličtinu (jejíž znalost je v dnešní době nezbytná).

Teď trocha historie :)

Pořadateli English Campu do roku 2004 byli Církev bratrská v Hranicích, Kontaktní centrum KAPPA-HELP Hranice a americká církev Calvary Community Church. Od roku 2004 akci organizačně zaštiťuje Církev bratrská v Hranicích, Calvary Community Church a občanské sdružení ELIM Hranice o.p.s.

English Camp se koná v krásném prostředí Beskyd v rekreačním středisku Církve bratrské ve Velké Lhotě. Toto středisko nabízí jak dostatečné ubytovací a stravovací zázemí, tak i možnost pořádání sportovních a jiných volnočasových aktivit v jeho blízkém okolí (volejbalové hřiště).

English Campu se účastní každoročně cca 30 studentů ve věku od 13 let. Výuka probíhá v malých skupinkách (cca 6 lidí), do kterých jsou studenti rozděleni na základě vstupního testu. English Campu se tak mohou zúčastnit úplní začátečníci i velmi pokročilí studenti angličtiny. Nemusejí se bát, že by nestačili ostatním, nebo se naopak „uzívali“ nudou.

Výuka probíhá dopoledne i odpoledne ve třech výukových blocích: gramatika (2 × 60 min), čtení(60 min) a porozumění anglickému textu a konverzace o nastudovaném tématu z předchozího bloku (60 min). V prvním bloku se studenti učí nová slovíčka, fráze, idiomatická spojení a další gramatické jevy, které jsou nezbytné k proniknutí do anglické gramatiky. Druhý blok je zaměřen na porozumění a orientaci v anglickém textu. V další hodině o tomto textu studenti diskutují a učí se vyjadřovat svůj názor v jiném jazyce. A právě konverzace a každodenní možnost hovořit s rodilými mluvčími je nesporně nejefektivnější způsob, jak se cizí jazyk naučit. Veškerá výuka probíhá samozřejmě v angličtině (Američané česky neumí), ve skupině začátečníků je přítomen překladatel.

Odpoledne po výuce jsou připraveny různé sportovní a jiné volnočasové aktivity. Kromě klasických „českých“ sportů, jako je fotbal, volejbal nebo ping-pong, se účastníci mohou zabavit při hře amerického fotbalu (v bezpečnější odlehčené podobě) nebo baseballu. Dále studenti mohou projevit svůj talent v různých tvořivých činnostech (modelování, kresba, apod.). Nechybí ani klasické táborové kratochvíle jako je táborák nebo stezka odvahy.

Ve snaze zpřístupnit English Camp i mladým lidem ze sociálně slabších vrstev se snažíme udržet co nejnižší možnou cenu, která by pokryla pouze skutečné náklady na pořádání English Campu. Ale protože si uvědomujeme, že ne všichni studenti jsou schopni zaplatit i tuto cenu, chtěli bychom některé studenty dotovat a pokrýt část ceny v takové výši, aby i pro ně byla cena English Campu přijatelná. Tímto způsobem bylo v minulosti podpořeno několik studentů ze sociálně slabšího nebo problematického (drogová závislost, mladí lidé bez domova apod.) prostředí.