English Camp je výukový program angličtiny (s dlouholetou tradicí). Poprvé se uskutečnil v roce 1998, od té doby je pořádán každý rok až doposud. Jedná se o týdenní intenzivní studium angličtiny, sportu nebo umění. Je to výborný způsob, jak zlepšit svou angličtinu (jejíž znalost je v dnešní době nezbytná).

Teď trocha historie :)

Pořadateli English Campu do roku 2004 byli Církev bratrská v Hranicích, Kontaktní centrum KAPPA-HELP Hranice a americká církev Calvary Community Church. Od roku 2004 akci organizačně zaštiťuje Církev bratrská v Hranicích, Calvary Community Church a občanské sdružení Elim Hranice.

English Camp se koná v krásném prostředí Beskyd v rekreačním středisku Církve bratrské ve Velké Lhotě. Toto středisko nabízí jak dostatečné ubytovací a stravovací zázemí, tak i možnost pořádání sportovních a jiných volnočasových aktivit v jeho blízkém okolí (volejbalové hřiště).

English Campu se účastní každoročně cca 30 studentů ve věku od 13 let. Výuka probíhá v malých skupinkách (cca 6 lidí), do kterých jsou studenti rozděleni na základě vstupního testu. English Campu se tak mohou zúčastnit úplní začátečníci i velmi pokročilí studenti angličtiny. Nemusejí se bát, že by nestačili ostatním, nebo se naopak „uzívali“ nudou.

Výuka probíhá dopoledne i odpoledne ve třech výukových blocích: gramatika (2 × 60 min), čtení (60 min) a porozumění anglickému textu a konverzace o nastudovaném tématu z předchozího bloku (60 min). V prvním bloku se studenti učí nová slovíčka, fráze, idiomatická spojení a další gramatické jevy, které jsou nezbytné k proniknutí do anglické gramatiky. Druhý blok je zaměřen na porozumění a orientaci v anglickém textu. V další hodině o tomto textu studenti diskutují a učí se vyjadřovat svůj názor v jiném jazyce. A právě konverzace a každodenní možnost hovořit s rodilými mluvčími je nesporně nejefektivnější způsob, jak se cizí jazyk naučit. Veškerá výuka probíhá samozřejmě v angličtině (Američané česky neumí), jen v nejnižších skupinách je přítomen překladatel.

Odpoledne po výuce jsou připraveny různé sportovní a jiné volnočasové aktivity. Kromě klasických „českých“ sportů, jako je fotbal, volejbal nebo ping-pong, se účastníci mohou zabavit při hře amerického fotbalu (v bezpečnější odlehčené podobě) nebo baseballu. Dále studenti mohou projevit svůj talent v různých tvořivých činnostech (modelování, kresba, apod.). Nechybí ani klasické táborové kratochvíle jako je táborák nebo stezka odvahy.

Ve snaze zpřístupnit English Camp i mladým lidem ze sociálně slabších vrstev se snažíme udržet co nejnižší možnou cenu, která by pokryla pouze skutečné náklady na pořádání English Campu. Cena pro jednoho studenta činí 3500 - 3800,– za týdenní kurz. (Cena záleží na datumu přihlášení - viz. Informace). Ale protože si uvědomujeme, že ne všichni studenti jsou schopni zaplatit i tuto, podle nás nízkou cenu, chtěli bychom některé studenty dotovat a pokrýt část ceny v takové výši, aby i pro ně byla cena English Campu přijatelná. Tímto způsobem bylo v minulosti podpořeno několik studentů ze sociálně slabšího nebo problematického (drogová závislost, mladí lidé bez domova apod.) prostředí.