Informace - vládní opatření

V případě že by došlo ke zrušení EC z důvodu vládních nařízení, nebo z jakéhokoli důvodu na straně pořadatele
vrátíme Vám 100% zaplacené částky
Upozornění: nižší cena platí pouze do 15.5.2021

Termín

10. - 17. 7. 2021

Cena včetně ubytování

3 000,- Kč při přihlášení do 15. 5. 2021
3 500,- Kč při přihlášení od 16. 5. 2021
Sleva 200,- Kč z výše uvedených cen pro studenty ubytované na chatě (více v časti o ubytování)

Cena bez ubytování

2 000,- Kč při přihlášení do 15. 5. 2021
2 500,- Kč při přihlášení od 16. 5. 2021

Prihlášky posílejte na adresu

Jitka Kamínková
K Nádraží 611
753 61 Hranice IV-Drahotuše

Nebo na e-mail: englishcamp@cbhranice.cz

Nebo osobně (na akcích mládeže CB, ve sboru CB)

Adresa pobytu

Vzdělávací a rekreační středisko CB
Velká Lhota 102, 756 27 Valašská Bystřice
Web rekreačního střediska

Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se campu nás kontaktujte na čísle
+420 608 261 232 (Přihlášky)
+420 777 973 270 (Ostatní dotazy)
nebo e-mailu englishcamp@cbhranice.cz

Pořadatel English campu

Sbor Církve bratrské v Hranicích
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
IČ: 73635553

Ve spolupráci s:
Calvary Community Church
ELIM Hranice o.p.s.

Jak se přihlásit

V případě, že jste starší 13 let a chcete se přihlásit, je potřeba vyplnit přihlášku a dokument
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zaslat na kontaktní adresu, e-mailem nebo předat osobně ve
Sboru Církve bratrské Hranice nebo na akcích mládeže CB Hranice a to nejpozději do 4. 7. 2021.
Po obdržení přihlášky Vás budeme obratem kontaktovat a potvrdíme její přijetí.
Upozornění: Pokud budete přihlášku a souhlas zasílat e-mailem, naskenujte je prosím barevně a originály těchto dokumentů odevzdejte při nástupu na EC společně s ostatními dokumenty.

Zde je možné stáhnout přihlášku a všechny potřebné dokumenty v jednom PDF souboru.
Upozornění: Stáhněte prosím správnou verzi dle věku, některé dokumenty se liší pro studenty do 18 let a nad 18 let.

Prihláška a dokumenty dítě do 18 let

Přihláška a dokumenty dospělý

Platba

Pro stanovení ceny je rozhodující datum, kdy nám přihláška dojde, a zvolené místo ubytování. Pokud budete přihlášku posílat poštou, je třeba počítat s lhůtou na doručení. V ceně je zahrnuto ubytování a plná penze. Studijní materiály jsou zdarma.

V případě, že se přihlásíte a my vaši přihlášku potvrdíme, a nezúčastníte se, ponecháme si zálohu 1000 Kč. Nepoužívejte, prosím, platbu složenkou České pošty! V případě, že byste měli problém se zaplacením celé částky v řádném termínu, kontaktujte nás a domluvíme se na platbě zálohy.

Upozornění: Pokud se přihlásíte na poslední chvíli, musí být platba připsaná na náš účet nejpozději 8. 7. 2021! Platba v hotovosti je možná pouze po předchozí domluvě.

Před provedením platby vždy vyčkejte na naše potvrzení přihlášky a ceny, může se např. stát, že Vámi zvolené místo ubytování již nebude z kapacitních důvodů dostupné.

Platbu za kemp uhraďte do 10 pracovních dnů od potvrzení přihlášky převodem na účet u Fio banky

CISLO
2300203108/2010

VARIABILNI SYMBOL
prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla

Dokumenty

K účasti na English campu je nutné doložit následující dokumenty:

Přihláška

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679 (GDPR)
Odevzdává se společně s přihláškou.

Prohlášení o bezinfekčnosti
Tento dokument jsme povinni vyžadovat dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
musí být vyplněn v den odjezdu na EC a odevzdává se při nástupu.


Následující dokumenty odevzdají pouze studenti mladší 18 let:

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Tento dokument jsme povinni vyžadovat dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Odevzdává se při nástupu na EC a po skončení EC je vrácen.
Upozornění:Tento posudek má ze zákona platnost 2 roky od jeho vydání.
Pokud máte tento posudek z minulých let z EC nebo i jiného tábora (kempu), je možné jej použít,
jeho platnost ovšem nesmí končit dříve než 17. 7. 2021.

Kopie karty zdravotní pojišťovny
V případě nutnosti ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení během konání EC je karta předkládána v tomto zdravotnickém zařízení.
Odevzdává se při nástupu na EC a po skončení EC je vrácena společně se zdravotním posudkem.


Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo vyžát si i další dokumenty zde neuvedené, které mohou souviset s vládními opatřeními platnými v době konání kempu. (např. potvrzení o negativním testu na covid-19).
Pokud by takováto situace nastala budeme Vás co nejdříve informovat.


Ubytování a stravování

Obojí je zajištěno v rekreačním středisku Církve bratrské ve Velké Lhotě. Ubytování je v pokojích hotelového typu (přezůvky s sebou). Pokud to víte, vyplňte prosím na přihlášce, s kým chcete sdílet pokoj. Pokusíme se vám vyhovět (samozřejmě holky zvlášť a kluci zvlášť).
Novinkou v letošním roce je možnost ubytování na chatě vzdálené cca 300 m od hlavní budovy, pokoje chaty jsou vybaveny stejně jako pokoje v hlavní budově + 2x wc a sprchy. Jelikož je ubytování na chatě spojeno s mírným nepohodlím při docházení na hlavní budovu, nabízíme pro zde ubytované studenty slevu 200,- Kč
Na chatě je vždy ubytován některý z vedoucích.
Polohu chaty můžete vidět níže na mapě.
Web rekreačního střediska


Cesta a doprava

Doprava z místa bydliště je individuální (jestliže byste měli problém s dopravou, kontaktujte nás).
Varování: V případě, že se budete dopravovat sami, jeďte do Valašské Bystřice a ptejte se na modlitebnu Církve bratrské. Nejezděte na Velkou Lhotu! Na mapě je také přesně popsaná cesta při použití hromadné dopravy (vlak, autobus).

Otevřít mapu v novém okně na Google